Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία111

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Bethesda Softworks [κοινή] Bethesda Softworks, LLC [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Ηνωμένες Πολιτείες [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 69%

Average games rating over time
All-time 69%
3 most recent games 59%
10 most recent games 59%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
102 30%
50 15%
46 13%
37 11%
35 10%
12 4%
12 4%
11 3%
10 3%
9 3%
6 2%
5 1%
3 <1%
3 <1%
Sign In