Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία16

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονομασία Black Isle Studios [κοινή]
Προηγούμενα ονόματα DragonPlay [κοινή, ισχύει μέχρι 1997]
Founded 1996
Κατάσταση Νεκρή από 8 Δεκεμβρίου 2003 [>6 έτη]
Xώρα λειτουργίας Ηνωμένες Πολιτείες [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 82%

Average games rating over time
All-time 82%
3 most recent games 75%
10 most recent games 80%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
16 35%
10 22%
3 7%
3 7%
3 7%
3 7%
3 7%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
Sign In