Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία432

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Buka Entertainment [κοινή] Бука [κοινή]
Κατάσταση Ενεργή από 14 Φεβρουαρίου 1993 [>29 έτη]
Xώρα λειτουργίας Ρωσία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 69%

Average games rating over time
All-time 69%
3 most recent games 65%
10 most recent games 65%
Over last year (2 games) 69%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
315 45%
158 22%
113 16%
41 6%
16 2%
16 2%
15 2%
10 1%
7 <1%
6 <1%
5 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In