Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία223

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Capcom [κοινή] Capcom Co., Ltd [εταιρική]
Προηγούμενα ονόματα Japan Capsule Computers [κοινή, ισχύει μέχρι Ιουνίου 1983]
Κατάσταση Ενεργή από 11 Ιουνίου 1983 [>39 έτη]
Xώρα λειτουργίας Ιαπωνία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδες Επίσημη
Επίσημη

Company rating 70%

Average games rating over time
All-time 70%
3 most recent games 74%
10 most recent games 69%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
112 17%
69 11%
60 9%
58 9%
57 9%
40 6%
30 5%
30 5%
18 3%
16 2%
16 2%
16 2%
13 2%
12 2%
12 2%
10 2%
10 2%
9 1%
7 1%
7 1%
7 1%
6 <1%
3 <1%
3 <1%
3 <1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In