Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία214

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Capcom [κοινή] Capcom Co., Ltd [εταιρική]
Προηγούμενα ονόματα Japan Capsule Computers [κοινή, ισχύει μέχρι Ιουνίου 1983]
Κατάσταση Ενεργή από 11 Ιουνίου 1983 [>38 έτη]
Xώρα λειτουργίας Ιαπωνία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδες Επίσημη
Επίσημη

Company rating 71%

Average games rating over time
All-time 71%
3 most recent games 74%
10 most recent games 70%
Over last year (1 game) 79%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
104 18%
69 12%
58 10%
51 9%
51 9%
32 6%
30 5%
29 5%
18 3%
16 3%
13 2%
12 2%
12 2%
10 2%
10 2%
9 2%
7 1%
7 1%
6 1%
5 <1%
3 <1%
3 <1%
3 <1%
3 <1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In