Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία8

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Cooking Mama [κοινή] Cooking Mama Ltd [εταιρική]
Προηγούμενα ονόματα Office Create [κοινή, ισχύει μέχρι 2008] Office Create Co., Ltd [εταιρική, ισχύει μέχρι 2008]
Κατάσταση Ενεργή από 3 Απριλίου 1990 [>32 έτη]
Xώρα λειτουργίας Ιαπωνία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
3 33%
3 33%
1 11%
1 11%
1 11%
Sign In