Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία12

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Deck Nine Games [κοινή] Deck Nine Games, LLC [εταιρική]
Προηγούμενα ονόματα Idol Minds [κοινή, ισχύει μέχρι 1 Ιουνίου 2017] Idol Minds, LLC [εταιρική, ισχύει μέχρι 1 Ιουνίου 2017]
Κατάσταση Ενεργή από 1997 [>24 έτη]
Xώρα λειτουργίας Ηνωμένες Πολιτείες [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 70%

Average games rating over time
All-time 70%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
7 18%
6 15%
6 15%
5 13%
5 13%
5 13%
2 5%
2 5%
1 3%
1 3%
Sign In