Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονομασία Elemental Games [κοινή]
Προηγούμενα ονόματα NewGame Software [κοινή, ισχύει μέχρι 2002]
Κατάσταση Νεκρή
Xώρα λειτουργίας Ρωσία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 86%

Average games rating over time
All-time 86%
3 most recent games 86%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
5 100%
Sign In