Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία41

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Epic Games [κοινή] Epic Games, Inc. [εταιρική]
Προηγούμενα ονόματα Epic MegaGames [κοινή, ισχύει μέχρι 1999] Epic MegaGames, Inc. [εταιρική, ισχύει μέχρι 1999] Potomac Computer Systems [κοινή, ισχύει μέχρι Νοεμβρίου 1991]
Κατάσταση Ενεργή από 1991 [>30 έτη]
Xώρα λειτουργίας Ηνωμένες Πολιτείες [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 77%

Average games rating over time
All-time 77%
3 most recent games 72%
10 most recent games 76%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
27 29%
10 11%
8 9%
7 8%
7 8%
7 8%
7 8%
5 5%
5 5%
4 4%
2 2%
2 2%
1 1%
1 1%
Sign In