Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονομασία Firemonkeys [κοινή]
Προηγούμενα ονόματα Firemint [κοινή, ισχύει μέχρι Ιουνίου 2012]
Κατάσταση Ενεργή από 1999 [>23 έτη]
Xώρα λειτουργίας Αυστραλία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 51%

Average games rating over time
All-time 51%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
8 40%
4 20%
2 10%
1 5%
1 5%
1 5%
1 5%
1 5%
1 5%
Sign In