Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία14

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα High Moon Studios [κοινή] High Moon Studios, Inc. [εταιρική]
Προηγούμενα ονόματα Sammy Studios, Inc. [εταιρική, ισχύει μέχρι 7 Μαρτίου 2005] Sammy Studios [κοινή, ισχύει μέχρι 7 Μαρτίου 2005] Sammy Entertainment, Inc. [εταιρική, ισχύει μέχρι 2002] Sammy Entertainment [κοινή, ισχύει μέχρι 2002]
Κατάσταση Ενεργή από Απριλίου 2001 [>21 έτη]
Xώρα λειτουργίας Ηνωμένες Πολιτείες [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 63%

Average games rating over time
All-time 63%
3 most recent games 59%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
10 18%
8 15%
8 15%
8 15%
8 15%
2 4%
2 4%
2 4%
2 4%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
Sign In