Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία42

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Humble Games [κοινή] Humble Bundle, Inc. [εταιρική]
Προηγούμενα ονόματα Humble Bundle [εταιρική, ισχύει μέχρι 15 Μαΐου 2020]
Κατάσταση Ενεργή από 2010 [>11 έτη]
Xώρα λειτουργίας Ηνωμένες Πολιτείες [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδες Επίσημη
Official Facebook page
Official Twitter

Company rating 64%

Average games rating over time
All-time 64%
3 most recent games 64%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
37 27%
28 20%
22 16%
21 15%
12 9%
5 4%
5 4%
4 3%
3 2%
Sign In