Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία20

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονομασία HypeTrain Digital [κοινή]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Ρωσία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδες Επίσημη
Official Facebook page
Official Twitter

Company rating 68%

Average games rating over time
All-time 68%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
19 40%
8 17%
6 13%
6 13%
6 13%
2 4%
1 2%
Sign In