Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία114

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Interplay [κοινή] Interplay Entertainment Corporation [εταιρική]
Προηγούμενα ονόματα Interplay Productions, Inc. [εταιρική, ισχύει μέχρι 1998]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Ηνωμένες Πολιτείες [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 81%

Average games rating over time
All-time 81%
3 most recent games 69%
10 most recent games 77%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
98 36%
29 11%
14 5%
13 5%
10 4%
8 3%
8 3%
7 3%
6 2%
5 2%
5 2%
5 2%
4 1%
4 1%
4 1%
4 1%
4 1%
3 1%
3 1%
3 1%
3 1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In