Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία153

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Kalypso Media [κοινή] Kalypso Media GmbH [εταιρική]
Label Kasedo Games
Κατάσταση Ενεργή από Καλοκαίρι 2006 [>16 έτη]
Χώρες λειτουργίας Γερμανία [κεντρικά γραφεία] Ηνωμένες Πολιτείες Europe
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 63%

Average games rating over time
All-time 63%
3 most recent games 65%
10 most recent games 64%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
146 37%
53 14%
52 13%
45 11%
32 8%
27 7%
12 3%
12 3%
8 2%
4 1%
1 <1%
Sign In