Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία135

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Koei Tecmo Games [κοινή] Koei Tecmo Games Co., Ltd [εταιρική]
Προηγούμενα ονόματα Tecmo Koei Games Co., Ltd [εταιρική, ισχύει μέχρι 1 Απριλίου 2011] Tecmo Koei Games [κοινή, ισχύει μέχρι 1 Απριλίου 2011] Koei Co., Ltd [εταιρική, ισχύει μέχρι 1 Απριλίου 2009] Koei [κοινή, ισχύει μέχρι 1 Απριλίου 2009]
Κατάσταση Ενεργή από 25 Ιουλίου 1978 [>44 έτη]
Xώρα λειτουργίας Ιαπωνία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 72%

Average games rating over time
All-time 72%
3 most recent games 71%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
60 18%
58 17%
52 15%
35 10%
31 9%
22 7%
14 4%
11 3%
9 3%
9 3%
7 2%
6 2%
4 1%
3 <1%
3 <1%
3 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In