Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία41

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Marvelous AQL Europe [κοινή] Marvelous AQL Europe Ltd [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή από 22 Δεκεμβρίου 2011 [>10 έτη]
Χώρες λειτουργίας Ηνωμένο Βασίλειο [κεντρικά γραφεία] Europe
Ιστοσελίδα Επίσημη

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
23 31%
16 22%
10 14%
6 8%
5 7%
4 5%
4 5%
4 5%
1 1%
1 1%
Sign In