Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία47

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Maximum Games [κοινή] Maximum Games, LLC [εταιρική]
Προηγούμενα ονόματα Maximum Family Games [κοινή, ισχύει μέχρι 25 Μαΐου 2012] Maximum Family Games, LLC [εταιρική, ισχύει μέχρι 25 Μαΐου 2012]
Κατάσταση Ενεργή από 2009 [>13 έτη]
Xώρα λειτουργίας Ηνωμένες Πολιτείες [κεντρικά γραφεία]

Company rating 67%

Average games rating over time
All-time 67%
3 most recent games 65%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
27 22%
22 18%
21 17%
10 8%
7 6%
7 6%
6 5%
5 4%
4 3%
2 2%
2 2%
2 2%
2 2%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In