Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία68

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Microïds [κοινή] Microïds SA [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή από 1984 [>37 έτη]
Xώρα λειτουργίας Γαλλία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 71%

Average games rating over time
All-time 71%
3 most recent games 64%
10 most recent games 71%
Over last year (1 game) 77%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
53 22%
39 16%
34 14%
32 13%
19 8%
19 8%
15 6%
14 6%
10 4%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In