Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονομασία Modern Storyteller [κοινή]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Αυστραλία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδες Επίσημη
Official Twitter

Company rating 81%

Average games rating over time
All-time 81%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
1 17%
1 17%
1 17%
1 17%
1 17%
1 17%
Sign In