Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Netflix [κοινή] Netflix, Inc. [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή από 1997 [>25 έτη]
Xώρα λειτουργίας Ηνωμένες Πολιτείες [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 73%

Average games rating over time
All-time 73%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
4 31%
4 31%
2 15%
1 8%
1 8%
1 8%
Sign In