Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία381

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Nintendo [κοινή] Nintendo Co., Ltd [εταιρική]
Προηγούμενα ονόματα Nintendo Playing Card Company Ltd [κοινή, ισχύει μέχρι 1963] Yamauchi Nintendo & Company [κοινή, ισχύει μέχρι 1949] Nintendo Koppai [κοινή, ισχύει μέχρι 1933]
Κατάσταση Ενεργή από 23 Σεπτεμβρίου 1889 [>133 έτη]
Xώρα λειτουργίας Ιαπωνία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδες Επίσημη
Επίσημη

Company rating 76%

Average games rating over time
All-time 76%
3 most recent games 75%
10 most recent games 74%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
116 23%
87 17%
80 16%
71 14%
46 9%
23 5%
20 4%
14 3%
10 2%
7 1%
6 1%
6 1%
5 <1%
5 <1%
3 <1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In