Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία130

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα NIS America [κοινή] NIS America, Inc. [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Ηνωμένες Πολιτείες [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 79%

Average games rating over time
All-time 79%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
46 18%
44 18%
39 16%
38 15%
36 14%
10 4%
9 4%
6 2%
5 2%
4 2%
3 1%
3 1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In