Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία36

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Obsidian Entertainment [κοινή] Obsidian Entertainment, Inc. [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή από 2003 [>18 έτη]
Xώρα λειτουργίας Ηνωμένες Πολιτείες [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 74%

Average games rating over time
All-time 74%
3 most recent games 74%
10 most recent games 74%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
34 32%
13 12%
10 10%
10 10%
10 10%
8 8%
8 8%
7 7%
2 2%
2 2%
1 <1%
Sign In