Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Panini [κοινή] Panini S.p.A. [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Ιταλία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Sign In