Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία80

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονομασία Paradox Development Studio [κοινή]
Κατάσταση Ενεργή από Ιανουαρίου 2012 [>10 έτη]
Xώρα λειτουργίας Σουηδία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 76%

Average games rating over time
All-time 76%
3 most recent games 70%
10 most recent games 76%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
78 43%
72 40%
12 7%
11 6%
2 1%
2 1%
2 1%
2 1%
Sign In