Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία285

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Paradox Interactive [κοινή] Paradox Interactive AB [εταιρική]
Προηγούμενα ονόματα Target Games Interactive AB [κοινή, ισχύει μέχρι Νοεμβρίου 1999]
Κατάσταση Ενεργή από 1995 [>26 έτη]
Xώρα λειτουργίας Σουηδία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 72%

Average games rating over time
All-time 72%
3 most recent games 67%
10 most recent games 72%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
274 49%
156 28%
38 7%
36 6%
11 2%
10 2%
9 2%
4 <1%
4 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In