Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία90

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα PlayWay [κοινή] PlayWay S.A. [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή από Μαΐου 2011 [>11 έτη]
Xώρα λειτουργίας Πολωνία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδες Επίσημη
Official Twitter

Company rating 52%

Average games rating over time
All-time 52%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
89 67%
9 7%
9 7%
9 7%
7 5%
3 2%
3 2%
2 2%
2 2%
Sign In