Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία25

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Realmforge Studios [κοινή] Realmforge Studios GmbH [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή από 14 Νοεμβρίου 2008 [>14 έτη]
Xώρα λειτουργίας Γερμανία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 56%

Average games rating over time
All-time 56%
3 most recent games 58%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
24 29%
16 19%
13 16%
12 14%
9 11%
3 4%
3 4%
2 2%
1 1%
Sign In