Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία73

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονομασία Riotloc [κοινή]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Λιθουανία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 66%

Average games rating over time
All-time 66%
3 most recent games 58%
10 most recent games 64%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
71 29%
34 14%
34 14%
33 14%
32 13%
16 7%
6 2%
6 2%
4 2%
4 2%
2 <1%
Sign In