Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονομασία Rockstar Lincoln [κοινή]
Προηγούμενα ονόματα Tarantula Studios [κοινή, ισχύει μέχρι 2002]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Ηνωμένο Βασίλειο [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 78%

Average games rating over time
All-time 78%
3 most recent games 78%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
5 15%
4 12%
4 12%
4 12%
3 9%
3 9%
3 9%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
Sign In