Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία38

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Rockstar North [κοινή] Rockstar North Ltd [εταιρική]
Προηγούμενα ονόματα DMA Design Ltd [εταιρική, ισχύει μέχρι 20 Μαρτίου 2002] DMA Design [κοινή, ισχύει μέχρι 20 Μαρτίου 2002]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Ηνωμένο Βασίλειο [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 77%

Average games rating over time
All-time 77%
3 most recent games 81%
10 most recent games 79%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
24 15%
22 14%
18 11%
10 6%
7 4%
6 4%
6 4%
6 4%
4 3%
4 3%
4 3%
3 2%
3 2%
3 2%
2 1%
2 1%
2 1%
2 1%
2 1%
2 1%
2 1%
2 1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In