Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα SeedC [κοινή] SeedC, Inc. [εταιρική]
Προηγούμενα ονόματα Broadgame, Inc. [κοινή, ισχύει μέχρι Ιανουαρίου 2005]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Ιαπωνία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Sign In