Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία90

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Sega Europe [κοινή] Sega Europe Ltd [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή
Χώρες λειτουργίας Ηνωμένο Βασίλειο [κεντρικά γραφεία] Αυστραλία Γερμανία
όλες οι χώρες (7) ▾
Βέλγιο Γαλλία Ιταλία Ολλανδία
Ιστοσελίδες Επίσημη
Επίσημη
Επίσημη
όλες οι ιστοσελίδες (5) ▾

Company rating 73%

Average games rating over time
All-time 73%
3 most recent games 71%
10 most recent games 72%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
23 14%
20 13%
13 8%
11 7%
9 6%
9 6%
8 5%
7 4%
6 4%
6 4%
6 4%
6 4%
5 3%
5 3%
4 3%
4 3%
4 3%
3 2%
3 2%
2 1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In