Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία489

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Sega [κοινή] Sega Games Co., Ltd [εταιρική]
Προηγούμενα ονόματα Sega Corporation [εταιρική, ισχύει μέχρι 1 Απριλίου 2015] Sega Enterprises Ltd [εταιρική, ισχύει μέχρι 1 Νοεμβρίου 2000] Service Games [εταιρική, ισχύει μέχρι 1954] Standard Games [εταιρική, ισχύει μέχρι Μαΐου 1952]
Κατάσταση Ενεργή από 1940 [>82 έτη]
Xώρα λειτουργίας Ιαπωνία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 72%

Average games rating over time
All-time 72%
3 most recent games 73%
10 most recent games 70%
Sign In