Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία22

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Sir-Tech Software [κοινή] Sir-Tech Software, Inc. [εταιρική]
Founded 1980
Κατάσταση Νεκρή από 2003 [23 έτη]
Χώρες λειτουργίας Ηνωμένες Πολιτείες [κεντρικά γραφεία] Καναδάς
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 86%

Average games rating over time
All-time 86%
3 most recent games 86%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
20 38%
6 11%
5 9%
4 8%
3 6%
3 6%
3 6%
3 6%
2 4%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
Sign In