Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία191

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Sony Computer Entertainment America [κοινή] Sony Computer Entertainment America, LLC [εταιρική]
Προηγούμενα ονόματα Sony Computer Entertainment of America [κοινή, ισχύει μέχρι 1997]
Founded Μάιος 1994
Κατάσταση Νεκρή από 31 Μαρτίου 2016 [>21 έτη]
Χώρες λειτουργίας Ηνωμένες Πολιτείες [κεντρικά γραφεία] Καναδάς Μεξικό

Company rating 75%

Average games rating over time
All-time 75%
3 most recent games 79%
10 most recent games 75%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
96 33%
63 22%
49 17%
34 12%
25 9%
23 8%
1 <1%
Sign In