Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία43

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Sports Interactive [κοινή] Sports Interactive Ltd [εταιρική]
Προηγούμενα ονόματα Intelek [κοινή, ισχύει μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1994]
Κατάσταση Ενεργή από 1994 [>27 έτη]
Xώρα λειτουργίας Ηνωμένο Βασίλειο [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 78%

Average games rating over time
All-time 78%
3 most recent games 74%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
26 24%
25 23%
19 18%
17 16%
5 5%
4 4%
3 3%
3 3%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In