Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία329

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Square Enix [κοινή] Square Enix Co., Ltd [εταιρική]
Προηγούμενα ονόματα Enix Corporation [κοινή, ισχύει μέχρι 1 Απριλίου 2003] Eidansha Boshu Service Center [κοινή, ισχύει μέχρι Αυγούστου 1982]
Κατάσταση Ενεργή από 22 Σεπτεμβρίου 1975 [>45 έτη]
Xώρα λειτουργίας Ιαπωνία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδες Επίσημη
Επίσημη

Company rating 69%

Average games rating over time
All-time 69%
3 most recent games 63%
10 most recent games 66%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
150 16%
121 13%
86 9%
78 9%
71 8%
69 8%
46 5%
40 4%
38 4%
35 4%
24 3%
23 3%
22 2%
19 2%
14 2%
13 1%
10 1%
9 <1%
8 <1%
5 <1%
5 <1%
4 <1%
3 <1%
3 <1%
3 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In