Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία366

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Square Enix [κοινή] Square Enix Co., Ltd [εταιρική]
Προηγούμενα ονόματα Enix Corporation [κοινή, ισχύει μέχρι 1 Απριλίου 2003] Eidansha Boshu Service Center [κοινή, ισχύει μέχρι Αυγούστου 1982]
Κατάσταση Ενεργή από 22 Σεπτεμβρίου 1975 [>47 έτη]
Xώρα λειτουργίας Ιαπωνία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδες Επίσημη
Επίσημη

Company rating 69%

Average games rating over time
All-time 69%
3 most recent games 67%
10 most recent games 68%
Sign In