Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Sting [κοινή] Sting, Inc. [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή από 7 Φεβρουαρίου 1989 [>33 έτη]
Xώρα λειτουργίας Ιαπωνία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 63%

Average games rating over time
All-time 63%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
4 40%
2 20%
2 20%
1 10%
1 10%
Sign In