Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία105

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Telltale Games [κοινή] Telltale, Inc. [εταιρική]
Founded Ιούνιος 2004
Κατάσταση Νεκρή από Οκτωβρίου 2018 [>14 έτη]
Xώρα λειτουργίας Ηνωμένες Πολιτείες [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 74%

Average games rating over time
All-time 74%
3 most recent games 73%
10 most recent games 72%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
101 18%
77 14%
73 13%
65 12%
59 11%
43 8%
43 8%
33 6%
17 3%
15 3%
14 3%
9 2%
1 <1%
Sign In