Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία170

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα THQ Nordic [κοινή] THQ Nordic GmbH [εταιρική]
Προηγούμενα ονόματα Nordic Games GmbH [εταιρική, ισχύει μέχρι 12 Αυγούστου 2016] Nordic Games [κοινή, ισχύει μέχρι 12 Αυγούστου 2016] JoWooD Entertainment AG [εταιρική, ισχύει μέχρι 16 Αυγούστου 2011]
όλα τα ονόματα (5) ▾
JoWooD [κοινή, ισχύει μέχρι 16 Αυγούστου 2011] JoWooD Productions Software AG [εταιρική, ισχύει μέχρι Οκτωβρίου 2009]
Κατάσταση Ενεργή από 1995 [>26 έτη]
Xώρα λειτουργίας Αυστρία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδες Επίσημη
Επίσημη
Official Facebook page
Official Twitter

Company rating 69%

Average games rating over time
All-time 69%
3 most recent games 61%
10 most recent games 65%
Over last year (2 games) 67%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
144 35%
66 16%
61 15%
32 8%
17 4%
13 3%
13 3%
13 3%
9 2%
8 2%
7 2%
7 2%
6 1%
6 1%
3 <1%
3 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In