Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία62

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα tinyBuild [κοινή] TinyBuild, LLC [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή από 2011 [>10 έτη]
Χώρες λειτουργίας Ηνωμένες Πολιτείες [κεντρικά γραφεία] Ολλανδία
Ιστοσελίδες Επίσημη
Official Facebook page
Official Twitter

Company rating 71%

Average games rating over time
All-time 71%
3 most recent games 72%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
60 28%
33 15%
31 14%
25 12%
21 10%
13 6%
9 4%
8 4%
7 3%
5 2%
1 <1%
1 <1%
Sign In