Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Tribute Games [κοινή] Tribute Games, Inc. [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Καναδάς [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 71%

Average games rating over time
All-time 71%
Over last year (1 game) 74%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
5 22%
4 17%
3 13%
3 13%
2 9%
2 9%
1 4%
1 4%
1 4%
1 4%
Sign In