Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία595

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Ubisoft Entertainment [κοινή] Ubisoft Entertainment S.A. [εταιρική]
Προηγούμενα ονόματα Ubi Soft Entertainment [κοινή, ισχύει μέχρι 9 Σεπτεμβρίου 2003]
Label Play Zone
Κατάσταση Ενεργή από Μαρτίου 1986 [>36 έτη]
Χώρες λειτουργίας Γαλλία [κεντρικά γραφεία] Ηνωμένες Πολιτείες Europe
όλες οι χώρες (5) ▾
Asia Καναδάς
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 70%

Average games rating over time
All-time 70%
3 most recent games 68%
10 most recent games 68%
Sign In