Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία8

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα WB Games Montréal [κοινή] Warner Brothers Games Montréal [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Καναδάς [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 71%

Average games rating over time
All-time 71%
3 most recent games 71%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
6 21%
4 14%
4 14%
3 11%
3 11%
2 7%
2 7%
1 4%
1 4%
1 4%
1 4%
Sign In