Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία33

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Westwood Studios [κοινή] Westwood Studios, Inc. [εταιρική]
Προηγούμενα ονόματα Westwood Associates [κοινή, ισχύει μέχρι 1992]
Founded 1985
Κατάσταση Νεκρή από 2003 [18 έτη]
Xώρα λειτουργίας Ηνωμένες Πολιτείες [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδες Επίσημη
Επίσημη

Company rating 78%

Average games rating over time
All-time 78%
3 most recent games 74%
10 most recent games 78%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
30 42%
6 8%
6 8%
4 6%
3 4%
3 4%
3 4%
2 3%
2 3%
2 3%
2 3%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
Sign In