Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία28

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Wired Productions [κοινή] Wired Productions Ltd [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή από 2008 [>13 έτη]
Xώρα λειτουργίας Ηνωμένο Βασίλειο [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 67%

Average games rating over time
All-time 67%
3 most recent games 67%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
20 20%
19 19%
17 17%
16 16%
9 9%
8 8%
3 3%
2 2%
2 2%
2 2%
1 1%
1 1%
Sign In