Προσωρινά χωρίς εξώφυλλο

Πληροφορίες κυκλοφορίας

Επιπλέον τίτλοι Final Fantasy VII: Ever Crisis [Σχηματοποιημένος τίτλος]
Προγραμματιστής Applibot
Εκδότης Square Enix
Αναμένεται 2022
Ιστοσελίδα Επίσημη

Sign In