Πληροφορίες κυκλοφορίας

Επιπλέον τίτλοι Стражи Галактики Marvel Marvel's Guardians of the Galaxy: Cloud Version
Προγραμματιστής Eidos-Montréal
Εκδότης Square Enix
Επιπλέον ανάπτυξη d3t
Αναμένεται 26 Οκτωβρίου 2021
Ιστοσελίδα Steam product page

Sign In