Προσωρινά χωρίς εξώφυλλο
An expansion for Medieval 2: Total War. This is not a stand-alone product, as it requires the original game.

Πληροφορίες κυκλοφορίας

Προγραμματιστής Creative Assembly The Creative Assembly Australia Feral Interactive
Εκδότης Sega of America SoftClub Sega
με... ▾
Εντοπισμός SoftClub
Porting Feral Interactive
Κυκλοφόρησε 10 Νοεμβρίου 2022 14 Ιανουαρίου 2016 28 Νοεμβρίου 2007
Όλες οι κυκλοφορίες ▾
22 Νοεμβρίου 2007 3 Σεπτεμβρίου 2007 31 Αυγούστου 2007 28 Αυγούστου 2007
Ιστοσελίδες Steam product page
Σελίδα προϊόντος

Game scores

Your Score
 
Rate this game
51 people 86% Full list
Sign In